1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน

กรุณากรอกข้อมูลตามจริง เพื่อที่เราจะสามารถจัดครูให้กับคุณได้อย่างเหมาะสม
(ข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำไปเปิดเผย หรือเผยแพร่แต่อย่างใด)
ชื่อนักเรียน  
โทรศัพท์ (บ้าน)  
โทรศัพท์ (มือถือ)  
อีเมล์  
อายุ   ปี
(คุณครูรับ 6 ขวบขึ้นไป)
พื้นฐานการเรียนไวโอลิน (ถ้ามี)  
วัน/เวลาที่สะดวกมาทดลองเรียน (สามารถระบุได้หลายๆ วัน/เวลา)   
วันอังคาร :
-- ไม่มีชั่วโมงว่าง --
วันพุธ :
-- ไม่มีชั่วโมงว่าง --
วันพฤหัสฯ :
  • 13:00 น.
  • 14:00 น.
วันศุกร์ :
-- ไม่มีชั่วโมงว่าง --
วันเสาร์ :
-- ไม่มีชั่วโมงว่าง --
วันอาทิตย์ :
  • 08:00 น.
  CAPTCHA Image

   [ ลองใช้รูปอื่นๆ ]

บ้านครูไวโอลินจะขอเรียกเก็บเงินค่าทดลองเรียนเป็นเงิน 600 บาท เป็นการล่วงหน้า
(รายละเอียดการชำระเงินค่าทดลองเรียน จะแจ้งให้ทราบทาง Email ที่ระบุไว้)


Share on Facebook